000 01479nam a22003017a 4500
008 141119b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a9786163875198
082 _aย ป
100 _aปรีดา ปัญญาจันทร์
240 _aความสามัคคี
245 1 0 _aความสามัคคี = Cooperation
_cเรื่องและภาพ ปรีดา ปัญญาจันทร์ ; แปล ปีเตอร์ มนตัลบาโน
246 _aความสามัคคี
250 _aนิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส
_bความสามัคคี
260 _aกรุงเทพฯ :
_bแพรวเพื่อนเด็ก,
_c2557.
300 _a28 หน้า
_c24 ซม.
440 _aชุดนิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส
440 _aTales of virtue from his Majesty's teaching.
650 _aนิทานคุณธรรม
650 _aความสามัคคี
650 _aคุณธรรม -- นิทาน
650 _aพระราชดำรัส -- นิทาน
650 _aVitue -- Fiction
650 _aค่านิยม 12 ประการ
650 _aCooperation
658 _aAttitudes - Cooperation
710 _aปีเตอร์ มนตัลบาโน
_eแปล
942 _2ddc
_cPS FICTION
999 _c31347
_d31347