1. 5 นาที กับศิลปะไทย

by วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2549Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Thai books TH 709.953 WL. Actions: Place hold Log in to add tags. Add to cart
No cover image available No cover image available
2. กรอบลายไทย

by จิรพัชร์ หล่อพินิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ อักษราพิพัฒน์ 2548Other title: กรอบลายไทย.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' resource TR 741 JL. Actions: Place hold Add to cart
3. การเขียนลายไทยด้วยเครยอง

by วุฒิชัย พรมมะลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2546Other title: การเขียนลายไทยด้วยเครยอง.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' resource TR 741.23 VP. Actions: Place hold Add to cart
4. การร่างภาพลายไทย : ภาพไทย

by สุวัฒน์ แสนขัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2547Other title: การร่างภาพลายไทย; Thai drawing style of Ramayana.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' resource TR 743 SS. Actions: Place hold Add to cart
5. กินรี : สุนทรียภาพในงานศิลปะและวรรณกรรม [Text]

by พรชีวินทร์ มลิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book Publisher: กรุงเทพฯ ศยาม 2549Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Thai books TH 700.462 PM. Actions: Place hold Add to cart
6. ความงามในศิลปะไทย [Text]

by น. ณ ปากน้ำ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book Publisher: กรุงเทพฯ เมืองโบราณ 2550Availability: No items available In transit (1). Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
7. คู่มือชมศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา

by ระพีพรรณ ใจภักดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก, 2548Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' resource TR 720.9 RJ. Actions: Place hold Add to cart
8. จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปลี่ยนตาม [Text]

by สันติ เล็กสุขุม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book Publisher: กรุงเทพฯ เมืองโบราณ 2548Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Thai books TH 759.593 SL. Actions: Place hold Add to cart
9. ช่างสิบหมู่ [Text]

by อุไร สิงห์ไพบูลย์พร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ องค์การค้าของคุรุสภา 2542Availability: No items available In transit (1). Actions: Place hold Add to cart
10. ตำราศิลปะไทย ชุด ตัวภาพเดี่ยว

by สนั่น รัตนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ ษารินพับบลิชชิ่ง 2548Other title: ตัวภาพเดี่ยว.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' resource TR 743 SS. Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
11. ตำราศิลปะไทย ชุด ศิลปะลายกำมะลอ

by สนั่น รัตนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ สิปประภา 2549Other title: ตำราศิลปะไทยชุดศิลปะลายกำมะลอ; ศิลปะลายกำมะลอ.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' 743 ส198ศ. Actions: Place hold Add to cart
12. ถาม-ตอบ ศิลปะไทย [Text]

by น. ณ ปากน้ำ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book Publisher: กรุงเทพฯ เมืองโบราณ 2549Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Thai books TH 709.593 N. Actions: Place hold Add to cart
13. ทัศนศิลป์ไทย

by วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ ปิรามิด 2547Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Thai books TH 709.593 WL. Actions: Place hold Add to cart
14. แบบฝึกหัดเขียนลายไทย เล่ม 5

by บุญทอง อิ่มลาภผล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2546Other title: แบบฝึกหัดเขียนลายไทย.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' resource TR 743 BI. Actions: Place hold Add to cart
15. แบบฝึกหัดเขียนลายไทย เล่ม 6

by บุญทอง อิ่มลาภผล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2546Other title: แบบฝึกหัดเขียนลายไทย .Availability: No items available Checked out (1). Actions: Place hold Add to cart
16. พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปเกี่ยวเนื่อง [Text]

by โชติ กัลยาณมิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ เมืองโบราณ 2548Availability: No items available In transit (1). Actions: Place hold Add to cart
17. วิวัฒนาการลายไทย [Text]

by น. ณ ปากน้ำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่4 ปกอ่อนType: book Book Publisher: กรุงเทพฯ เมืองโบราณ 2550Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Thai books TH 743 N. Actions: Place hold Add to cart
18. ศิลปไทย : พื้นฐานการเขียนลายไทยเบื้องต้น

by เสน่ห์ หลวงสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2550Other title: ศิลปไทย.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' resource TR 743 SS. Actions: Place hold Add to cart
19. ศิลปไทย ชุด ภาพจิตรกรรมไทย

by สนั่น รัตนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2545Other title: ศิลปไทย ภาพจิตรกรรมไทย.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): TR 759.9 SR. Actions: Place hold Add to cart
20. ศิลปวัฒนธรรมไทย สายใยจากอดีต [Text]

by วาสนา บุญสม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 ปกอ่อนType: book Book Publisher: กรุงเทพฯ ปิรามิด 2548Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Thai books TH 709.593 WB. Actions: Place hold Add to cart