1. กรอบลายไทย

by จิรพัชร์ หล่อพินิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ อักษราพิพัฒน์ 2548Other title: กรอบลายไทย.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' resource TR 741 JL. Actions: Place hold Log in to add tags. Add to cart
2. การเขียนลายไทยด้วยเครยอง

by วุฒิชัย พรมมะลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2546Other title: การเขียนลายไทยด้วยเครยอง.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' resource TR 741.23 VP. Actions: Place hold Add to cart
3. การร่างภาพลายไทย : ภาพไทย

by สุวัฒน์ แสนขัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2547Other title: การร่างภาพลายไทย; Thai drawing style of Ramayana.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' resource TR 743 SS. Actions: Place hold Add to cart
4. ช่างสิบหมู่ [Text]

by อุไร สิงห์ไพบูลย์พร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ องค์การค้าของคุรุสภา 2542Availability: No items available In transit (1). Actions: Place hold Add to cart
5. ตำราศิลปะไทย ชุด ตัวภาพเดี่ยว

by สนั่น รัตนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ ษารินพับบลิชชิ่ง 2548Other title: ตัวภาพเดี่ยว.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' resource TR 743 SS. Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
6. ตำราศิลปะไทย ชุด ศิลปะลายกำมะลอ

by สนั่น รัตนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ สิปประภา 2549Other title: ตำราศิลปะไทยชุดศิลปะลายกำมะลอ; ศิลปะลายกำมะลอ.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' 743 ส198ศ. Actions: Place hold Add to cart
7. แบบฝึกหัดเขียนลายไทย เล่ม 5

by บุญทอง อิ่มลาภผล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2546Other title: แบบฝึกหัดเขียนลายไทย.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' resource TR 743 BI. Actions: Place hold Add to cart
8. แบบฝึกหัดเขียนลายไทย เล่ม 6

by บุญทอง อิ่มลาภผล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2546Other title: แบบฝึกหัดเขียนลายไทย .Availability: No items available Checked out (1). Actions: Place hold Add to cart
9. ลายไทย

by วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2549Other title: ลายไทย.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Thai books TR 741 WH. Actions: Place hold Add to cart
10. ลายไทยเพื่อการออกแบบ

by วุฒิชัย พรมมะลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2546Other title: ลายไทยเพื่อการออกแบบ.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' resource TR 743 VP. Actions: Place hold Add to cart
11. ลายศิลป์ไทย [Text]

by นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ องค์การค้าของคุรุสภา 2542Availability: Items available for loan: Primary (1). Location(s): Thai books 759 ?139?. Actions: Place hold Add to cart
12. วิวัฒนาการลายไทย [Text]

by น. ณ ปากน้ำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่4 ปกอ่อนType: book Book Publisher: กรุงเทพฯ เมืองโบราณ 2550Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Thai books TH 743 N. Actions: Place hold Add to cart
13. ศิลปไทย : พื้นฐานการเขียนลายไทยเบื้องต้น

by เสน่ห์ หลวงสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2550Other title: ศิลปไทย.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' resource TR 743 SS. Actions: Place hold Add to cart
14. ศิลปไทย ชุด ภาพจิตรกรรมไทย

by สนั่น รัตนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2545Other title: ศิลปไทย ภาพจิตรกรรมไทย.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): TR 759.9 SR. Actions: Place hold Add to cart
15. ศิลปะลายไทย [Text]

by บุญมา แฉ่งฉายา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกType: book Book Publisher: กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์น 2545Availability: No items available Checked out (1). Actions: Place hold Add to cart
16. สิงสาราสัตว์ในป่าหิมพานต์

by ศิลปทรรศน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2548Other title: สิงสาราสัตว์ในป่าหิมพานต์.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' resource TR 743 S. Actions: Place hold Add to cart
17. เส้นศิลป์ลีลาไทยในรามเกียรติ์ = Thai drawing style of Ramayana

by สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เทนเดอร์ ทัช, 2549Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Teachers' resource TR 743 SS. Actions: Place hold Add to cart
18. เส้นสายลายไทย [Text]

by เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 ปกอ่อนType: book Book Publisher: กรุงเทพฯ เศรษฐศิลป์ 2549Availability: No items available In transit (1). Actions: Place hold Add to cart
19. เส้นสีลายวาด : ปางพระพุทธรูป

by โอม รัชเวทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก ปกอ่อนType: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ เพื่อนเด็ก 2547Other title: เส้นสีลายวาด; ปางพระพุทธรูป.Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Thai books TR 743.94 OR. Actions: Place hold Add to cart
20. วิวัฒนาการลายไทย

by น. ณ ปากน้ำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ เมืองโบราณ 2560Availability: Items available for loan: Secondary (1). Location(s): Thai books TH 743 N. Actions: Place hold Add to cart