ปรีดี ปัญญาจันทร์

ความซื่อสัตย์ = Honesty เรื่องและภาพโดย ปรีดี ปัญญาจันทร์ ; แปล ปีเตอร์ มนตัลบาโน - พิมพ์ครั้งที่ 6 - กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2558 - 28 น. : ภาพประกอบสี ; 24 ซม. ปกอ่อน - นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส Tales of virtue from his Majesty's teaching .

นิทาน 2 ภาษา

9786163875174


ความซื่อสัตย์
นิทานคุณธรรม
คุณธรรม -- นิทาน
พระราชดำรัส -- นิทาน
Vitue -- Fiction
ค่านิยม 12 ประการ

/ T