ปรีดา ปัญญาจันทร์

ความสามัคคี = Cooperation ความสามัคคี เรื่องและภาพ ปรีดา ปัญญาจันทร์ ; แปล ปีเตอร์ มนตัลบาโน - นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส ความสามัคคี - กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2557. - 28 หน้า 24 ซม. - ชุดนิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส Tales of virtue from his Majesty's teaching. .

9786163875198


นิทานคุณธรรม
ความสามัคคี
คุณธรรม -- นิทาน
พระราชดำรัส -- นิทาน
Vitue -- Fiction
ค่านิยม 12 ประการ
Cooperation


Attitudes - Cooperation

ย ป