พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์

ไอ้ฟัก [Video Compact Disc] - กรุงเทพฯ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด 2547 - 2 VCD

High School - Thai เรื่องย่อ: จาก คำพิพากษา วรรณกรรมซีไรต์ของ ชาติ กอบจิตติ มาเป็น ไอ้ฟัก เป็นการนำเสนอในมุมมองใหม่ ด้วยเรื่องราวความรักอันบริสุทธิ์ที่เป็นรักต้องห้าม ระหว่างคนดีอย่างไอ้ฟักและคนบ้าอย่างสมทรง ที่นอกจากสติไม่สมประกอบแล้วยังเป็นเมียของพ่อ ที่สังคมไทยรับไม่ได้และร่วมกันประณามพิพากษาไอ้ฟักว่าผิด จนไม่อาจจะอยู่ร่วมสังคมเดียวกันได้และยังร่วมกันทำร้ายหนุ่มผู้มีรักอันบริสุทธ- ิ์อย่างไอ้ฟัก

0.00


ภาพยนตร์
High school
HS - Language B
HS - Thai Language


The Arts

791.43 / พ569อ