ชาตรีเฉลิม ยุคล, หม่อมเจ้า

สุริโยไท = Suriyothai [Video Recording] - กรุงเทพฯ แมงป่อง 2545 - 190 นาที ; VHS - สุริโยไท .

บรรยายอักษรภาษาอังกฤษ "สุริโยไท" ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ไทยเรียงร้อยเรื่องราวและถ่ายทอดโดยประณีตลงสู่แผ่นฟิล์มเ- พื่อย้อนภาพ 476 ปีแห่งประวัติศาสตร์ชาติอันแสนยิ่งใหญ่ของวีรสตรีไทยพระนามว่า "สมเด็จพระศรีสุริโยไท" ในสงครามยุทธหัตถี อีกบทจารึกของความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ และความตายของวีรสตรีไทยที่มุ่งทำเพื่อชาติ เพื่อกองทัพ และเพื่อความเป็นไท

0.00


ภาพยนตร์
Motion pictures


The Arts

791.43 / ช514ส