ชาตรีเฉลิม ยุคล, หม่อมเจ้า

เบื้องหลังการถ่ายทำสุริโยไท = The making of 'Suriyothai' [Video Compact Disc] - กรุงเทพฯ แมงป่อง 2544 - 2 discs - สุริโยไท .

"สุริโยไท" เป็นภาพยนตร์ระดับชาติที่สร้างด้วยงบประมาณสูงสุดในประวัติศาสตร์การสร้างภาพยนต- ร์ของประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากบุคคลและองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังเป็นภาพยนตร์ที่รวมดาราชั้นนำที่มีชื่อเสียงมาร่วมแสดงมากเป็นประวัติศาสต- ร์ งานศิลปกรรมด้านฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก ตลอดจนเครื่องผ้าเครื่องแต่งกาย ดนตรีประกอบและการทำเทคนิคพิเศษล้วนประสานกันเพื่อเน้นความยิ่งใหญ่ ประณีต และความสมจริง ด้วยหลักฐานเท่าที่ปรากฎทางประวัติศาสตร์ เสริมด้วยจินตนาการเพื่อให้ "สุริโยไท" เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งในมุมมองของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

0.00


ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ - การถ่ายทำ
Motion pictures


The Arts

791.43 / ช514บ