ประภัสสร เสวิกุล

ถนนสายใบไม้ร่วง - ปกอ่อน - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2551. - 240 หน้า ; 21 ซม.

พบกับเรื่องราวของความฝัน ความหวัง การแสวงหาความหมายของชีวิตคนกลุ่มหนึ่งที่เติบโตมาด้วยกัน ทว่า เหตุการณ์การเคลื่อนไหวทางสังคม และความแตกต่างในเรื่องอุดมการณ์การเมือง กลับผลักดันชีวิตพวกเขาให้เข้าสู่วงจรโศกนาฎกรรม ซึ่งเกี่ยวพันกับมิตรภาพ ความรัก และเสรีภาพ
บทประพันธ์เข้าข้นเรื่องล่าสุดของผู้เขียน "ประภัสสร เสวิกุล" ที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงที่ได้เดินทางไปใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตที่ประเทศชิลีมานานกว่าสามปี ให้ได้เห็นภาพการเดินทางผ่าน "ฤดูกาลของชีวิต" เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยแท้จริง!

9789741632558 0.00


นวนิยายไทย


Languages

895.93 / ป18ถ